Ejendomsservice

Et præsentabelt ydre er tegn på succes.

Vi hjælper dig med at lave en helhedsløsning. Som totalleverandør af både ind- og udvendig vedligeholdelse har vi opnået en erfaring og ekspertise, som kommer alle vores kunder til gode. Det betyder, at vi er klædt rigtig godt på til at tage ansvaret for en eller flere ejendomme. Det giver dig tryghed og økonomisk fordel.

En god og stabil vicevært er rar at have ved hånden!

I samarbejde med flere virksomheder og boliginstitutioner har vi udviklet et fornuftigt og økonomisk alternativ til den velkendte viceværtfunktion. Vi udarbejder en tjekliste til det faste personale, rengøringspersonalet, trappevaskeren, gartneren m.fl., der kommer i eller på ejendommen. Tjeklisten består af forskellige opgaver, der skal tilses eller udføres med et fast interval – eksempelvis tjek af belysning, brandmateriel, installationer og aflæsning af forbrug – herunder el, vand m.m., generel gennemgang af arealerne for pludseligt opståede skader og så videre.

Finder vi uregelmæssigheder, løser vi dem på stedet eller rekvirerer de nødvendige fagfolk i samråd med ejeren.

Som tillæg til denne service kan vi tilbyde at varetage opkald fra beboere og flytterapportering i et tæt samarbejde med ejer eller ejendomsadministrationen.

Skal trappen skures og skrubbes?

Trappevask har altid været et emne for stor diskussion mellem beboere og viceværter. Derfor har vi valgt at udføre trappevask efter helt klare retningslinjer, bl.a. med information til opgangens beboere om, hvornår vi kommer og hvornår vi leverer forskellige ydelser. Og når vi nu er der, pudser vi også gerne vinduerne i opgangen. Ja, hvorfor ikke?

Ligger ejendommen og indkørslen begravet i sne?

Glem alt om skovl, sneskraber, skistøvler og store luffer! Hvis du har en aftale med os, så er sneen væk, inden du vågner – arrrhh lidt afhængig af, hvor tidligt du står op. Men hvem har lige et par store traktorer med fejeblad, fortovsmaskiner og et par hundrede kilo salt stående?
Nogen skal have ryddet og saltet og ønsker, at vi underskriver en fejepligtserklæring, mens andre kun ønsker at se os, når problemerne er sneet dem over hovedet. I alle tilfælde leverer vi en beskrevet serviceprofil til hver enkelt kunde, så alt er på plads, inden vinteren sætter ind.

Med Renell som snevejrs-operatør har du mulighed for at få en individuel løsning med et servicekoncept inden for glatførebekæmpelse.

  • Copyright © - Renell.dk Servicefirmaet Renell - Haderslevvej 18 - 3000 Helsingør - Krakasvej 17 - 3400 Hillerød - tlf. 70 25 33 99